"Stavíme z písmenek"

Modrá knihovna

ZŠ Palachova
Ústí nad Labem
+420 475 21 0376
modra.knihovna@gmail.com

POZOR! Zahajujeme nákup knih pro knihovnu.

28.03.2014 06:19

Vážení rodiče,

v rámci podpory čtenářské gramotnosti bychom rádi s Vaší pomocí zvelebili prostor školní knihovny a doplnili ji o nové, pro děti atraktivní, tituly. Naším cílem je zvýšit zájem dětí o čtení a usnadnit jim tak samotné vzdělávání a poznávání okolního světa a sebe samých.

V rámci projektu Modrá knihovna – Stavíme z písmenek budeme na škole pořádat do konce školního roku řadu akcí (např. bazar knih, beseda s autory, tvořivé dílny, rekonstrukce knihovny, soutěže). Zásadním bodem projektu je nákup nových knih a obnova školní knihovny, a ten je plně závislý na Vaší dobré vůli a finanční podpoře.

Každý z Vás se může na projektu podílet koupí či příspěvkem na novou knihu. Buď si vyberte konkrétní knihu ze seznamu (a její cenu uhraďte do fondu knihovny) nebo přispějte libovolnou částkou do fondu knihovny. Aktuální seznam najdete na stránkách https://modra-knihovna.webnode.cz/.Peníze můžete přinést osobně či poslat po dětech do rukou p. uč. Kunešové (2.A) – bude Vám vystaven doklad o sponzorském daru, který budete moct použít jako vstupenku na závěrečnou Zahradní slavnost s bohatým programem a prohlídkou nové knihovny.

Aktuální informace lze nalézt na webových stránkách projekt https://modra-knihovna.webnode.cz/

Děkujeme!