"Stavíme z písmenek"

Modrá knihovna

ZŠ Palachova
Ústí nad Labem
+420 475 21 0376
modra.knihovna@gmail.com

Knihy pro modrou knihovnu.

06.04.2014 22:04

Každý, kdo přispěje na nákup nových knih (částka může být i nižší než jsou ceny uvedené v seznamu knih), získává:

 - volný vstup na modrou zahradní slavnost

 - čestný štítek se svým jménem v knize, na kterou přispěl

 - speciální modrý dáreček