"Stavíme z písmenek"

Modrá knihovna

ZŠ Palachova
Ústí nad Labem
+420 475 21 0376
modra.knihovna@gmail.com

PODĚKOVÁNÍ

13.02.2014 08:53

Děkujeme všem rodičům a žákům, kteří nás podporují a zapojili se do první části našeho projektu - Bazar pro Modrou knihovnu.

Získali jsme částku 2400,- Kč. 

Bude použita na obnovu prostor školní knihovny.